AGENDA ISLAND

OMSTÄLLNINGSDAGARNA PÅ VÄDDÖ

VÄDDÖ FOLKHÖGSKOLA, 12-13 oktober 2019 

FOLKBILDNING       INSPIRATION ENGAGEMANG       MOTIVATION 

VÄDDÖMANIFESTET 
Vi bygger nästa generationens samhälle och når de globala målen 

Lokalt. Tillsammans. Här och nu

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Music for Next Generation Society

©2020 by Agendamakers AB