AGENDA ISLAND

PROGRAM 12 - 13 OKTOBER 2019

LÖRDAG 

10.00: Mindwalk - bygdevandring i Älmsta  

 

11.30: Lunch 

 

12.30: Vad har FN:s globala mål med Väddö att göra? Gabriel Liljenström

 

13.00: Inspirationstal av Kajsa Ingemarsson

WORKSHOPS

Mer info inom kort! 

LÖRDAG

14.00: "Vad kan vi lära av Väddös dramatiska 

historia?" Carina Bäckström

 

15.00: "Väddöbygden - en landsbygd i utveckling!"

Rune Karlsson

 

16.00: Workshop 1

17.30: Middag & Agenda Poetry Slam, Bobby Kikumu

18.30: Workshop 2 

SÖNDAG

9.00: Kreativ naturworkshop, Malin Trillkott 

 

11.30: Lunch 

 

12.30: Workshop 3 

 

14.30: Avslutning 

 

15.00: Avfärd

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Music for Next Generation Society

©2020 by Agendamakers AB